Trygga barn.
Trygga ungdomar.

Avita Omsorg tillhandahåller kvalificerade, noga utvalda och kompetenta jour- och familjehem till barn och ungdomar, stödboende för unga vuxna, samt föräldra- barnplacering.

         Engagemang                        Trygghet                               Stabilitet                         Utveckling


Vad vi erbjuder

Vi utför insatser på uppdrag av socialtjänsten och erbjuder familjehem, förstärkta familjehem, föräldra- barn placering och stödboende. De barn, ungdomar och unga vuxna som placeras hos oss är 0-21 år.

 


Engagera dig

Vill du hjälpa oss att göra en insats för barn och unga vuxna?

Kontakta oss på 
0737 87 97 56 

Jour/familjehem
0-21 år


Vi ställer höga krav på våra jour- och familjehem. Vi utreder, utbildar, handleder och stöttar våra familjer. Vi finns med hela vägen och är måna om ett tätt samarbete med våra familjer. Våra familjer ger en trygg bas att utvecklas från.

  Läs mer  


Bli jour- eller familjehem

Är ni en vanlig familj men med utrymme, omtanke och möjlighet att ta emot en till familjemedlem? Ni kan vara en del i att ge ett barn/ungdom en ny chans. 


  Läs mer  

Stödboende
18+ år

Våra stödboenden är enskilda hemtrevliga lägenheter kopplat till individanpassat stöd.
Vi erbjuder öppenvård på hemmaplan till unga vuxna. Ett tryggt hem är basen för en god personlig utveckling och självständighet. 

  Läs mer  

Hyr ut en lägenhet

Vill du hjälpa en ung vuxen?
Vi söker fler lägenheter. Vi hyr gärna av dig om du har möjlighet att hyra ut under lång tid.
Vi är en trygg avtalspart.


  Läs mer  

Föräldra- barn placering

Vi erbjuder trygga placeringar för en förälder tillsammans med ett eller flera barn.
Vi har både placerings-platser inom erfaret familjehem och i mer enskilt boende kopplat till individanpassat stöd.

  Läs mer  

Vi finns med, hela vägen

Allt arbete vi gör syftar till att ge barn och unga vuxna en trygg bas som de kan utvecklas från. Vi är tillgängliga, ansvarstagande och stabila. Vi håller vad vi lovar. 


  Läs mer