Bli jour/familjehem

Vi söker helt vanliga familjer som har tid, engagemang, utrymme och en stor portion kärlek till övers. Att vara familjehem är både utmanande och givande. Du kan vara en viktigt del i att ge ett barn en andra chans. Just nu söker vi fler familjer som består av två sammanboende vuxna.

Att hjälpa i vardagen

Varje barn och ungdom har sin egen berättelse. En del barn och ungdomar kan av olika anledningar inte bo kvar hos sin biologiska familj utan behöver en ny familj, det kan variera hur länge barnet eller ungdomen behöver en ny familj. Men oavsett kan du vara en viktig del i att ge barnet trygghet och stabilitet.Vem kan bli familjehem?

Det finns ingen "mall-familj" utan vi söker familjer av alla dess slag. Den gemensamma nämnaren är dock att där finns minst en trygg vuxen med stort hjärta och engagemang.
Du kan bo i stan eller på landet, i hyreshus eller villa, med barn och djur eller utan.
Barnen och ungdomarna är helt unika, och vi behöver olika familjer för att på bästa sätt kunna matcha familj och barn
 Att åta sig ett uppdrag

Som familjehem åtar man sig ett uppdrag med socialtjänsten som uppdragsgivare. Att vara familjehem är roligt och givande, men stundvis också svårt och krävande. Det är viktigt att ni pratar om varför ni vill bli familjehem och hur det kan komma att påverka er familj. 
Alla familjehem har tät kontakt med en personlig konsulent. Våra konsulenter är väl insatta i barnens och ungdomarnas situation. Vi jobbar tillsammans! 

Vad innebär uppdraget?

Uppdraget som familjehemsförälder är mycket viktigt och innebär att axla en stor portion ansvar. Många av de barn och ungdomar som placeras har inte haft en ansvarstagande vuxen omkring sig och därför är det ännu viktigare att du vet vad som förväntas av dig. 

Om barnet har anhöriga/vårdnads-havare i Sverige behöver du kunna samarbeta med dem.
Vi finns självklart med som stöd.

Som familjehems-förälder bär du ett fostransansvar.

Om en ungdom bor hos dig är ditt ansvar att förbereda hen för vuxenvärlden. Det innebär allt från samhällsorientering till hushållssysslor.

Du behöver vara aktiv i barnet/ungdomens skolgång. Ha kontakt med lärare, läsa läxor och hålla dig uppdaterad kring hur hen har det i skolan.

Du behöver se till att barnet/ungdomen får den hälso- och sjukvård som hen behöver.

Du är en viktig roll i att bygga barnet/ungdomens självkänsla och tro på sin egna förmåga.

Du behöver se till att barnet/ungdomen får den tandvård som hen behöver. 

Ditt uppdrag är att vara känslomässigt tillgänglig, kunna skapa trygget och ge värme samtidigt som du kan förmedla tydliga gränser.

Du behöver samarbeta med socialtjänsten och med din familjehemskonsulent. 

Du behöver vara aktiv i barnet/ungdomens fritid. Din roll är att hjälpa hen till en konstruktiv fritid och vara en del i att hitta fritidsaktiviteter.

Vilka krav ställer vi?

Även fast vi söker helt vanliga familjer ställer vi krav på att ni som familj är lämpliga samt har en personlig mognad och möjlighet att ta emot ett barn som varit med om olika tuffa perioder i livet. 
Det är också viktigt att ni är medvetna om att rollen som familjehem innebär att i viss mån bli offentlig. Både vi och socialtjänsten kommer ha tät kontakt med er. Ni behöver därför vara redo att samarbeta och ta emot instruktioner från andra utifrån om hur uppdraget ska gå till väga. 

 Vi utreder din familj

För att bli familjehem behöver vi utreda dig/er. Vi vill komma hem till dig, se ditt hem och närmiljön. Vi vill intervjua dig och din ev. partner. Vi kommer  er tillsammans och var för sig. Vi kommer ex. ställa frågor om er bakgrund, tuffa perioder i livet, copingstrategier och hur ni ser på uppdraget som förälder. Ni behöver också fylla i ett formulär framtaget av socialstyrelsen.

Ni behöver lämna in registerutdrag från olika myndigheter samt två referenser till personer som känner er. 
Vi sammanställer all information om er i en basutredning som socialtjänsten sedan kan få del av om ni blir intressanta för att bli familjehem. 
Ni har självklart rätt att läsa utredningen och vi har tystnadsplikt. 
Däremot vill vi påpeka att vi också att rätt att neka familjer att bli godkända.

Om en placering blir aktuell kommer även socialtjänsten vilja göra sin egna utredning av er som familj.

 Handledning / utbildning

När du blivit familjehem ställer vi krav på att du ska delta i utbildning och i handledning. 
Handledningen är både personlig och vi kommer hem till dig minst en gång i månaden, ibland oftare. Det är viktigt att du kan sätta av tid för detta. 
Vi har även grupphandledning två gånger per termin. Då får du träffa de andra familjehemsföräldrarna, vi brukar träffas på lördagar. Vi ställer krav på att du kan vara med på grupphandledningen.