Intresseanmälan

Så roligt att du vill bli familjehem! Din resa börjar här nedan genom att fylla i formuläret. 
Beställ gärna redan nu också de registerutdrag som krävs, du finner dem till höger här nedan. 
Vi kommer ringa upp dig och boka en tid för hembesök om vi vill fortsätta med utredningen. 
Kom ihåg att vi har tystnadsplikt, du har alltid rätt att avbryta ditt intresse fram tills du blir familjehem samt att vi har rätt att tacka nej till de familjer vi bedömer som inte lämpliga.

 


  • Berätta om varje person i hushållet, ålder, sysselsättning och kön.
  • Skriv ner dina tankar kring känslomässig tillgänglighet, trygghet, samarbete, gränssättning och fostran.
  • Jag och de som ingår i min familj ingår avtal med och godkänner att Avita Omsorg AB behandlar de personuppgifter som jag lämnar samt att de inleder en utredning om vi är lämpliga som familjehem. För att Avita Omsorg AB ska kunna utföra utredningen kommer vi att behandla dina personuppgifter med Avtal som rättslig grund enligt Dataskyddsförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter.

Skicka redan nu efter följande utdrag:

- Registerutdrag från belastnings- och misstankeregistret. Blankett finns nedan.

- Registerutdrag från socialregistret. Blankett finns nedan. 

- Skuldfrihetsintyg
ring 0771- 73 73 00

- Intyg från försäkringskassan
ring 0771- 524 524