Hyr ut en lägenhet

Har du en lägenhet du vill hyra ut samtidigt som du hjälper en ung person att få en möjlighet till stabilitet och utveckling? Vi vill gärna hyra av dig som kan hyra ut under en längre period. Avita Omsorg står som ansvarig hyresgäst. I bostaden kommer en person, 18+ bo i lägenheten. Personen har stöd av oss och är så pass självgående att hen klarar att bo själv.

Vill du göra en insats?

Du har en lägenhet du vill hyra ut - nu kan du samtidigt vara en viktig del i att hjälpa en annan människa. 
Att hyra ut till oss är tryggt, säkert och givande. Vem bor i lägenheten?


De personer som blir aktuella för träningslägenhet är ofta unga vuxna som är självgående och kan bo själva. Dock kan de behöva stöd i steget att fullt ut bli vuxen.  
Gemensamt för de som bor i lägenheten är att de behöver stöd från socialtjänsten och är på väg mot att vara helt självständig.

Längden på en placering i träningslägenhet kan variera men är ofta 1-2 år lång. 

Vid intresse att hyra ut:
0737 87 97 56Vilket ansvar har Avita Omsorg?

Vi skriver avtal med dig och garanterar att hyran betals i tid. Vi tecknar även en hemförsäkring på lägenheten samt informerar den boende om hur hen kan förebygga brand, hur ett hem sköts mm. 
Vi besöker den unge minst en gång i veckan och har därför stor insyn i hur lägenheten sköts. 
Den unge får också skriva under ett förhållningskontrakt med oss vid inflytt där hen lovar att sköta bostaden väl, och vara en skötsam granne.