Föräldra- barnplacering

Vi erbjuder placeringsplatser för förälder tillsammans med ett eller flera barn. Vi har både placeringsmöjligheter inom ett erfaret familjen samt inom lägenhet kopplad till stöd. Insatsen anpassas alltid efter individen och socialtjänstens beslut.

En trygg start

Att få barn är en stor omställning och vi finns till för de som behöver stöd i sin föräldraroll. Vi erbjuder trygghet för både förälder och barn som kan skapa de förutsättningar som behövs för att familjen ska kunna komma på rätt spår.Stöd i föräldrarollen

De som placeras hos oss får en egen kontaktperson som träffar föräldern och barnet regelbundet. 
Utefter socialtjänstens vårdplan planeras insatsen tillsammans med föräldern.
Vår ambition är att under tiden hen bor hos oss ska hen bli stärkt i sin roll som förälder för att efter placeringstiden kunna axla rollen på egen hand.  

Platsförfrågan:
0737 87 97 56Tätt samarbete

Vi värdesätter ett nära samarbete med de som finns runt de placerade.
Med barnets bästa i fokus arbetar vi för att bygga ett konstruktivt nätverk kring familjen. Vi fokuserar både på formella kontakter såsom hälso- sjukvård, skola, arbetsmarknad, socialtjänst, samt på informella kontakter såsom anhöriga och vänner.