Familjehem

Vi tillhandahåller familjehem i Mälardalen med betoning på Uppsala och Stockholm. 
Vi har både vanliga och förstärkta familjehem. 
Alla familjehem är handplockade  för deras engagemang och möjlighet att skapa en trygg bas för ett barn. 

Vad behöver barnet?

Varje barn och ungdom är  en unik individ med personliga upplevelser i sitt bagage. Vi har därför medvetet valt olika familjer för att på bästa sätt kunna matcha med de behov det enskilda barnet/ungdomen kan ha.

Hur arbetar vi med familjerna?

För att du som socialsekreterare ska vara trygg med oss som utförare vill vi vara transparenta med vårt arbetssätt kring våra familjehem. 
 Vanligt familjehem

De flesta av våra familjer är helt vanliga familjer som består av en eller två vuxna som har ett jobb. Ibland finns andra barn i familjen, ibland är de biologiska barnen vuxna och har flyttat. Det som kännetecknar våra familjer är deras engagemang för det barn/ungdom som de tar emot. 

 Utredning 

Alla våra familjer är basutredda enligt BRA-fam samt med kompletterande intervju.
Om familjen består av två vuxna utför vi en intervju med dem båda tillsammans samt var för sig. 
Vi inhämtar registerutdrag från polisen, försäkringskassan, socialnämnden och kronofogden. 
Utredningen sammanställs och bedöms av en familjehemskonsulent. 

Platsförfrågan:
0737 87 97 56Förstärkt familjehem

En del av våra familjer har flera års erfarenhet som familjehem och har dessutom möjlighet att vara hemma på heltid med det familjehemsplacerade barnet/ungdomen. Dessa familjer har ofta erfarenhet av NPF-problematik, missbruk eller hedesrelaterad problematik. 

 Handledning / utbildning

Våra familjehem tar del av socialstyrelsens utbildningsmaterial "Ett hem att växa i".
Därefter handleder vi familjehemmen på två sätt. 
Varje månad träffar en familjehemskonsulent familjen minst en gång, samt därutöver har telefonkontakt. Vi är tillgängliga dygnet runt.
Familjerna ska också delta i gemensam handledning två gånger per termin.