Stödboende

Vi tillhandahåller stödboende i form av enskilda träningslägenheter. Våra lägenheter är belägna i Uppsala och Stockholm, antingen centralt eller med goda kommunikationsmöjligheter. Insatsen anpassas efter individen med stöd och personlig kontaktperson. 

Tränings-lägenhet

Våra träningslägenheter finns för personer 18+ som är självgående men i behov av stöd. Insatsen individ-anpassas utefter socialtjänstens vårdplan och utförs i huvudsak av en och samma kontakt-person. Vi värdesätter kontinuitet och trygga relationer. Ett hem att växa i

Våra lägenheter är hemtrevliga och vår ambition är att under tiden personen bor hos oss ska hen känns sig trygg.
En känsla av hem skapar också möjligheten att utvecklas som person och ta de nödvändiga steg som behövs för att bli självständig och helt stå på egna ben.

Platsförfrågan:
0737 87 97 56

Individanpassat stöd 

Alla som placeras hos oss får en kontaktperson som träffar hen minst en gång i veckan. Insatsen utformas i samarbete med individen och utefter socialtjänstens vårdplan. 
Våra kontaktpersoner arbetar mycket med att bygga ett konstruktivt nätverk kring individen.